Inkubatorius

Bendradarbiavimas – skambi sąvoka, papuošianti beveik kiekvieną išskirtinę idėją. Tačiau kaip užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą?

„Jaunimo inkubatorius“ yra Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ (toliau – VJOSAS) ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo rezultatas. Šio projekto tikslas – skatinti Vilniaus miesto jaunimo užimtumą bei verslumą bei jaunimo organizacijų kokybišką veiklą Vilniaus mieste.

„Jaunimo inkubatorius“ siekia skatinti bendradarbiavimą tarp trijų skirtingų tikslų turinčių dalyvių grupių:

  • Neformalizuoto jaunimo grupių
  • Silpnų jaunimo organizacijų
  • Patirties turinčių jaunimo organizacijų

Pirma grupė dalyvių – neformalizuotos jaunimo grupės arba jaunimo judėjimai, veikiantys ar besikuriantys Vilniaus mieste. Šios jaunimo grupės gali būti suinteresuotos įsteigti naujas JNVO arba sustiprinti savo veiklą neformalizuotai. Silpnos jaunimo organizacijos, veikiančios Vilniaus mieste pasižymi tuo, kad šiai grupei priskiriamos organizacijos:

  • neturi patalpų, nors patalpos jų veiklai (renginiams, diskusijoms, susirinkimams, konferencijoms) reikalingos;
  • neturi inventoriaus ir kt. priemonių, reikalingų jų veiklai
  • neturi pakankamai organizacinių, teisinių, viešųjų ryšių, finansų apskaitos žinių reikalingų vystyti ir plėtoti jų veiklą.

Trečia dalyvių grupė – tikslingai veikiančios, patirties turinčios jaunimo organizacijos. Jų poreikiai gali būti labai įvairūs: pradedant techninės įrangos naudojimusi (projektorius, spausdintuvas), baigiant informacija apie veiklos finansavimo galimybes, konsultacijomis teisiniais NVO klausimais bei pagalba derantis su savivaldybe vienu ar kitu klausimu . „Jaunimo inkubatorius“ atspindi visų minėtų grupių poreikius. Jis įsikūręs VJOSAS patalpose, adresu: Gedimino pr 21, Vilnius. Jame įrengtas ir darbui pritaikytas 8 darbo vietų inkubatoriaus biuras, kuriame įsikurti ir bendradarbiauti kviečiamos ir neformalizuoto jaunimo grupės ir silpnos jaunimo organizacijos, ir patirties turinčios jaunimo organizacijos. Dirbdamos vienoje patalpoje jos turi išskirtines sąlygas ne tik mokytis vienos iš kitų, bet ir efektyviai bendradarbiauti įgyvendinant jaunimo projektus.

Vienas svarbiausių inkubatoriaus tikslų – teikti tiesioginę paramą ir konsultacijas jaunimo NVO ar jas įkurti norinčioms jaunimo grupėms. VJOSAS biuro nariai ir inkubatoriaus konsultantų tinklas visada pasiruošęs padėti.

Posėdžiams techniškai pritaikyta konferencijų sale gali naudotis ir inkubatoriuje įsikūrusios organizacijos, ir kitos VJOSAS narės. Joje rengiamos diskusijos, seminarai, mokymai projektų rašymo, investicijų pritraukimo, finansinės apskaitos ir kt. temomis.