Asociacija „Pilietiško jaunimo sąjunga”

Vygintas Eidėnas

informacija.pjs@gmail.com

+37067214437

Pilietiško jaunimo sąjunga yra nepriklausoma, nepolitinė, nacionalinė, demokratijos principu veikianti jaunimo organizacija. Tikslai yra: 1. tapti stipria, vieša organizacija,kuri veiktų pritraukdama visuomenės ir žiniasklaidos dėmesį; 2. atstovauti visuomenės ir jaunimo abipusę opoziciją, kuri parodytų esamą pilietiškumo padėtį valstybėje ir ją keisti; 3. atstovauti ir ginti jaunimo interesus demokratinėje visuomenėje; 4. vystyti demokratiją, jaunimo tarpe. Demonstruoti ne valdžios galia, o vystyti santykius tarp žmonių, kad jaunimo iniciatyva būtų optimaliai sprendžiamos problemos. Įgyvendindama įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius PJS: 1. suteikia galimybę jaunimui dalyvauti sprendžiant visai visuomenei rūpimus aktualius klausimus bei esamas problemas; 2. suteikia praktiką bei patirtį, kuri bus naudinga ateityje įvairiais gyvenimo atvejais; 3. suteikia pagal įvairias narių tapatybes dalyvauti tose veiklose, kurios atitiks jo nuostatus bei interesus. 4. įstatymų nustatyta tvarka gali užsiimti įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, neprieštaraujančia PJS įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti, ir kitokia PJS įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti reikalinga veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai.