Ateitininkų federacija Vilniaus kraštas

Akvilė Burneikaitė

akvile.burneikaite@gmail.com

863182569

www.ateitis.lt

Ateitininkų, kaip jaunimo ugdymo organizacijos misija:

Vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunuolius pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą.

Vizija:

Ateitininkų organizacija turėtų tapti jaunuolių turinčių stiprią tautinę ir katalikišką savimonę, gebančių aktyviai ir kūrybingai reikštis įvairiose gyvenimo ir kūrybos srityse sąjūdžiu, kuris darytų ženklią ir teigiamą įtaką šiuolaikinei Lietuvos jaunimo kultūrai. Ateitininkų organizacija turėtų tapti patrauklia ir realia alternatyva šiuolaikinei neturinčiai aiškios vertybinės krypties postmodernistinei jaunimo kultūrai, individualizmui bei vertybiniam reliatyvizmui.