ELSA Lietuva Vilniaus filialas

ELSA Vilnius - seniausias Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės grupės ELSA Lietuva filialas, vienijantis Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentus bei jį baigusius jaunuosius teisininkus.

ELSA (The European Law Students' Association) - didžiausia pasaulyje nepriklausoma, nepolitinė, ne pelno siekianti teisės studentų ir jaunųjų teisininkų organizacija, vienijanti daugiau kaip 48 000 narių 43-ose Europos valstybėje. ELSA Vilnius, būdama tarptautinio lygmens organizacijos dalimi, vykdo įvairialypę veiklą, susijusią su akademine veikla, seminarais ir konferencijomis bei studentų stažuotojų mainų programa.

Organizacija siekia neapsiriboti renginiais skirtais tik Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentams, todėl bendradarbiauja su kitomis organizacijomis ir kasmet surengia su jomis bent keletą renginių. Pagrindinis ELSA Vilnius siekis - prisidėti prie teisinio švietimo, ugdyti tarpusavio supratimą ir skatinti teisės studentus ir jaunuosius teisininkus būti socialiai atsakingus.