Jaunimo ministerija

Jaunimo ministerija - nepriklausoma mokinių nevyriausybinė organizacija

Misija - kurti kiekvienam jaunam žmogui prieinamą viešojo kalbėjimo įgūdžių tobulinimosi erdvę, kurioje būtų ugdomos visuomenės aktualijomis besidominčios, pilietiškai sąmoningos, kritiškai mąstančios ir konkurencingos darbo rinkoje asmenybės.

Vizija - sąmoningas, kritiškai mąstantis, aiškiai savo nuomonę gebantis išsakyti Lietuvos jaunimas