JCISostinė

Lina Šeškienė

lina.seskiene@jci.lt

861515027

www.jcisostine.lt

JCI Sostinė – vietinė organizacija, asociacijos "JCI Lietuva" narė, kuri priklauso tarptautiniam JCI (angl. Junior Chamber International) tinklui, vienijančiam daugiau nei 160 000 18 – 40 m. amžiaus narių.

JCI misija – suteikti jauniems žmonėms tobulėjimo galimybes, būtinas teigiamiems pokyčiams kurti.

JCI vizija – būti pirmaujančiu pasauliniu jaunų aktyvių piliečių tinklu.

JCI savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybėmis:

Tikėjimu žmonių brolybe;
Asmens laisve ir orumu;
Teisine valstybe;
Žmogaus asmenine verte, tarnavimu žmogiškumui.

Pagrindinės JCI Sostinė veiklos kryptys:

Individualioje srityje – lyderystės įgūdžių vystymas, skatinimas dalintis patirtimi per galimybių savo nariams suteikimą realizuoti sumanymus ir idėjas, dalyvaujant JCI Sostinė veikloje, rengiant projektus, organizuojant mokymus ir renginius;
Bendruomenės srityje – dėmesys bendruomenės problemoms, poreikio žinioms apie visuomenes vystimosi tendencijas ir kryptis ugdymas, dalyvavimas sprendžiant Lietuvos mokslines, technines, ekonomines, verslo, socialines, ekologines ir kitas problemas;
Tarptautinėje srityje – bendradarbiavimo, tarpusavio supratimo visame pasaulyje skatinimas, organizuojant ir dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose, keičiantis lektoriais;
Verslo srityje – verslumo, verslo etikos ir gerosios praktikos pasidalinimo tarp įmonių skatinimas.