LEU studentų atstovybė

Lietuvos edukologijos universiteto studentų atstovybė (toliau LEU SA) – tai savanoriška, pelno nesiekianti visuomeninė organizacija, vienijanti 7 fakultetų studentų atstovybes. Mes, jau daugiau nei dvidešimtmetį studentiją telkianti demokratinės, teisinės, pilietinės visuomenės kūrimui Lietuvoje, nevyriausybinė organizacija.