Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga

Mindaugas Sidaravičius

info@tautosjaunimas.lt

+37060254611

http://tautosjaunimas.lt/

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga yra nepriklausoma, nepolitinė, savanoriškumo pagrindu ir pagal visus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymus veikianti jaunimo organizacija. LTJS – viena iš nedaugelio Lietuvoje veikiančių jaunimo organizacijų, siekiančių išsaugoti Lietuvą tokią, kokia ji buvo ilgus šimtmečius. Lietuviškos kultūros puoselėjimas, pagarba mūsų istorijai ir protėviams, patriotizmas ir meilė Tėvynei Lietuvai – tai mūsų organizacijos narių kelias. Globalizmas, nutautinimo politika, nekontroliuojama migracija, šeimos vertybių niekinimas, nepriklausomybės ir savarankiškumo atsisakymas vardan butaforinės „materialinės gerovės“, praeities šmėklos – komunizmo – idealizavimas bei kitos pasaulį smaugiančios problemos – tai, prieš ką pasisako LTJS. Ne rytams ar vakarams, Lietuva – Lietuvos vaikams! Neleiskime, jog mūsų tautos likimas būtų atiduotas įvairioms „sąjungoms“ ar panašiems elementams, išlikime orūs, garbingi ir nepriklausomi, gyvenkime taip, kaip mus išmokė mūsų tautos Tėvai, nepasiduokime tautų naikinimo politikai ir gyvenkime lietuviškoje Lietuvoje!