Lietuvos moksleivių sąjungos VMSIC

Lietuvos moksleivių sąjunga (toliau – LMS) yra visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti, Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti asociacija.

LMS yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą, kuriant tobulą moksleivių bendruomenę.