Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų atstovybė

Deimantė Jankūnaitė

lmtasa@lmta.lt

861631166

sa.lmta.lt/

Misija

Užtikrinti tvarią meno ir meno tyrimų plėtrą, dalyvauti formuojant šalies meninio švietimo ir kultūros politiką, puoselėti dvasinę visuomenės darną ir nacionalinį tapatumą, ugdyti talentingiausią menui jaunimą – kūrybišką, iniciatyvų, verslų, atvirą Lietuvai ir pasauliui.

Vizija

Akademija 2020 - atvira ir dinamiška studijų, meno ir mokslo erdvė, kurianti muzikos, teatro, šokio ir kino ateitį.