Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga

Laimonas Čekanauskas

info@jaunimieciai.lt

(8-5)2610935

jaunimieciai.lt/

Didelė dalis LSDJS narių yra akademinis, dirbantis jaunimas, studentų savivaldos institucijų lyderiai bei jaunimo profsąjungų vadovai. LSDJS turi didelę tarptautinę patirtį ir paramą iš tarptautinių organizacijų rengiant ir vykdant projektus bei pritraukiant ne tik valstybinius finansinius šaltinius. Jau ne pirmus LR Seimo rinkimus LSDJS nariai yra išrenkami LR Seimo nariais. LSDJS bendradarbiavimas partnerystės ryšiais su Lietuvos socialdemokratų partija, užtikrina nuolatinį demokratišką organizacijos dalyvavimą Lietuvos politiniame gyvenime bei Lietuvos raidos procese.

LSDJS rengti projektai: akcija “Rinkis prekę lietuvišką” (siekis- didinti lietuviškų prekių paklausą), “Parama dirbančiam jaunimui” (adaptacija darbo rinkoje bei teisinės konsultacijos), “Gerumo diena” (labdaros rinkimas ir pagalba socialiai remtiniems žmonėms), “Meilės eisena” (solidarumo ir tolerancijos skatinimas bei informacijos apie AIDS skleidimas), “Akademinio jaunimo ir absolventų darbo politikos įtakojimas Lietuvoje” ( sukurti geresnes sąlygas akademiniam jaunimui ir absolventams integruotis į darbo rinką), “Ekologinės problemos Lietuvoje ir pasaulyje” (ekologinių problemų aktualumo iškėlimas), “Lyderių mokykla” ( jaunųjų lyderių pilietiškumo bei politinė iniciatyvos skatinimas), “Jaunimo politika ir ES patirtis” (supažindinimas su Lietuvos aukštojo mokslo įstatymu bei padėtimi, studentų užimtumo, įdarbinimo, studijų kokybės, kreditavimo bei socialinėmis problemomis).