Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius

Jaunųjų teisininkų skyrius yra Lietuvos teisininkų draugijos struktūrinis padalinys, savo veikloje besivadovaujantis atsakomybe, pagarba, atvirumu, pilietiškumu, tolerancija bei savanoryste.

Jaunųjų teisininkų skyrius – tai profesinė, savanoriška, nepriklausoma visuomeninė organizacija, vienijanti jaunuosius teisininkus, kurie siekia:

  • aktyviai prisidėti prie teisės studentų bei jaunųjų teisininkų profesinės etikos ir kultūros bei žinių ugdymo;
  • prisidėti prie suverenios teisinės Lietuvos valstybės formavimo;
  • dalyvauti demokratinių valdymo pagrindų įtvirtinime ir juos atitinkančių įstatymų kūrime bei tobulinime;
  • kelti visuomenėje egzistuojančias teisines problemas ir ieškoti jų sprendimo būdų;
  • prisidėti prie žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo bei gyventojų teisinės sąmonės formavimo.

Misija – ugdyti sąmoningą ir pilietišką visuomenę, kurioje kuriama erdvė atviroms ir garbingoms diskusijoms apie visuomenėje egzistuojančias problemas.