LMS Vilniaus mokinių savivaldų informavimo centras

Vilniaus mokinių savivaldų informavimo centras (VMSIC) - tai Vilniaus mokinių savivaldas ir jų atstovus vienijantis Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) padalinys, kurio tikslas - spręsti mokiniams iškilusias problemas, atstovauti jų interesams, kelti mokinių ir mokinių savivaldų kompetencijas ir įgalinti juos pilietiškai veikti valstybėje.

Vykdydami savo veiklą Vilniaus MSIC ir LMS:

-Skatina mokinių iniciatyvą, tarpusavio supratimą ir bendradarbiavimą;
-Atstovauja mokinius formuodama įtaką jaunimo ir švietimo politikose bei bendraudama su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis;
-Vienija Lietuvos mokinius bendroms problemoms spręsti;
-Renka, analizuoja ir propaguoja mokinių savivaldų veiklos gaires Lietuvoje ir užsienyje;
-Skatina konstruktyvią mokinių savivaldų veiklą, naudingą valstybei ir visuomenei;
-Plėtoja tarptautinius Lietuvos ir užsienio mokinių ryšius;
-Organizuoja susirinkimus, diskusijas bei konferencijas moksleiviams aktualiomis temomis.