Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybė

Lukas Borusevičius

mrusa@mrusa.lt

+37067064885

www.mrusa.lt

MRUSA – Mykolo Romerio universiteto studentų savivaldos nevyriausybinė, ne pelno siekianti, savarankiška bei savanoriška organizacija. MRUSA istorija prasidėjo 1991 m. lapkričio 21 d., kai buvo įkurta Lietuvos policijos akademijos Studentų taryba, vėliau peraugusi į Lietuvos teisės universiteto Studentų atstovybę ir 2005 metais tapusią Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybe. Vizija - Atvira ir vieninga Universiteto bendruomenė, puoselėjanti akademiškumą, toleranciją, tradicijas, saviraišką ir užtikrinanti socialinę gerovę. Misija - Vadovaudamiesi organizacijos vertybėmis, efektyviai atstovaujame studentams ir inicijuojame pokyčius studijų procese bei Universiteto bendruomenėje. Vertybės - Žmonės, Vienybė, Atsakomybė, Atvirumas, Skaidrumas, Tobulėjimas.