Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų atstovybė

Matas Povilauskas

vgtusa@vgtusa.lt

852745066

http://www.vgtusa.lt/

Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų atstovybė (VGTU SA) – tai nevyriausybinė, ne pelno siekianti, savarankiška bei savanoriška organizacija, atsakingai atstovaujanti studentų interesams bei vienijanti jaunatviškus, veržlius ir originalius studentus.

VGTU SA savanoriauja apie 300 tokių pačių studentų kaip Tu, kurie vieningai veikdami Centriniame biure bei 10 – yje atstovybės padalinių fakultetuose padeda studentams. Besivadovaudami šūkiu ,,VGTU SA – už studentišką rytojų!“ visuomet ieškome geresnių sprendimų tobulinti atstovavimo mechanizmą. Todėl organizuodami darbus esame pasiskirstę į 6 komitetus. Tai socialinių ir akademinių reikalų, ryšių su visuomene, marketingo ir rinkodaros, žmogiškųjų išteklių ir mokymų, kultūros ir laisvalaikio bei tarptautinių ryšių komitetai. Taip pat turime Valdybos organą, kuris padeda geriau organizuoti veiklas bei spręsti su studentais susijusias problemas.