Vilniaus liberalaus jaunimo organizacija

Leonardas Marcinkevičius

pirmininkas.vljo@gmail.com

864873639

www.laisve.lt

Vilniaus liberalaus jaunimo organizacija (VLJO) yra nevyriausybinė ir nepartinė jaunimo organizacija. VLJO vienija liberaliai mąstančius, atvirus, aktyvius, energingus jaunuolius, siekiančius tobulėti individualiai ir drauge skatinančius visuomenės tobulėjimą bei vystymąsi. Mūsų misija - skleisti liberalias vertybes visuomenėje, skatinti pilietinės visuomenės vystymąsi, kelti savo narių kompetenciją. Šie tikslai įgyvendinami aktyviai dalyvaujant viešajame šalies gyvenime, rengiant įvairius projektus, mokymus, akcijas.

VLJO yra didžiausias ir nuolat besiplečiantis LLJ skyrius. Aktyviai veikdamas nuo pat pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės atgavimo dienų, sugebėdamas sudominti aktyvų jaunimą unikaliais vykdomais projektais, įtraukdamas į įdomias ir linksmas veiklas jis visada buvo viena iš lyderiaujančių jaunimo organizacijų mieste.

VLJO visuomet atvira laisvai mąstančiam jaunimui, atverianti galimybes tobulėti įvairiose srityse bei užmegzti daug naujų ir vertingų pažinčių!