Vilniaus universiteto Studentų atstovybė

Egidijus Kinderis

info@vusa.lt

852687144

vusa.lt

VU SA - Efektyviai Vilniaus universiteto studentams atstovaujanti ekspertinė švietimo organizacija, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti palankiausias sąlygas studentų saviraiškai.

VU SA – savarankiška, pelno nesiekianti, nepolitinė, visų VU studentų interesams atstovaujanti organizacija;

VU SA – filtras, kuris „siurbia“ studentų problemas ir jas išsprendžia;

VU SA – terpė, kurioje kuriamos galimybės savarankiškam tobulėjimui;

VU SA - gyvenimo mokykla, kurią baigęs turi tvirtą pagrindą;

VU SA – studentiškas Universitetas, kuriame išmoksti pilietiškumo, atsakomybės, kūrybiškumo;

VU SA – idėja, su kuria užmiegi, su kuria keliesi;

VU SA – tai studentai studentams.