VšĮ Gyvūnų gerovės iniciatyvos

Beatričė Vaitiekūnaitė

info@ggi.lt

868600626

www.ggi.lt

Organizacijos tikslas – spręsti ne beglobių gyvūnų problemos pasekmę, o priežastį, užkertant kelią tolimesniam beglobių gyvūnų atsiradimui ir šviečiant visuomenę.

Veikla:
-Visuomenės švietimas gyvūnų gerovės klausimais (švietimo projektai mokymo įstaigose, pranešimai žiniasklaidai ir kita);
-Žiauraus elgesio su gyvūnais bylų nagrinėjimas ir viešinimas, siekiant, kad asmenys, pažeidžiantys gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymą, neliktų nenubausti;
-Pagalba gyvūnų gerovės organizacijoms, rengiant akcijas, renginius, projektus;
-Dalyvavimas gyvūnų gerovės įstatymų svarstymuose, prisidėjimas prie jų ruošimo, siekiant užtikrinti, kad būtų priimami įstatymai, palankūs ne tik žmogui, bet ir gyvūnui.