VU TSPMI studentų korporacija REPUBLICA

Ingrida Petrauskaitė

republica@republica.lt

852514146

www.republica.lt/

VU TSPMI studentų korporacija "RePublica” yra savarankiška, nepolitinė visuomeninė organizacija, jungianti VU TSPMI bakalauro studijų dieninio skyriaus studentus bei instituto alumnus. Korporaciją sudaro juniorai, senjorai ir filisteriai.

Pagrindiniai "RePublicos” tikslai yra puoselėti TSPMI bendruomenę ir palaikyti ryšius tarp buvusių ir esamų studentų, taip pat telkti TSPMI studentus demokratinei, teisinei, pilietinei visuomenei Lietuvoje kurti. Korporacija stengiasi reprezentuoti VU TSPMI, puoselėti Instituto įvaizdį visuomenėje, palaikyti istoriškai susiklosčiusias ir kurti naujas studentiškas tradicijas.

Svarbiausi korporacijos "RePublica” renginiai - Korporacijos gimtadienis, senjorų Sueigos, korporantų susitikimai, juniorų krikštynos. Korporacija švenčia valstybines šventes, Instituto gimtadienį bei Politologų dienas. "RePublica” taip pat leidžia teminį laikraštį "Post Scriptum", organizuoja įvairias konferencijas, seminarus, susitikimus ir viešuosius renginius.